Ziekmelding

Uw kind ziekmelden kunt u telefonisch doen, maar uiteraard ook via de site. U krijg een e-mail ter bevestiging.