Basisschool in Hillegersberg: een dorp in de stad

emmaschool 11 9 2015


Achter de Bergse Dorpsstraat in Hillegersberg staat het karakteristieke gebouw van de Emmaschool voor basisonderwijs. Mensen die voor het eerst in deze buurt komen, laten zich verrassen door de sfeer van ‘een dorp in de stad’.

De school staat tegenover de middeleeuwse Hillegondakerk. De school heeft twee dependances: aan de Adriaen van der Doeslaan en de Kerkstraat. Hierdoor heeft de school het gewaardeerde karakter van kleinschaligheid kunnen behouden..

De meeste kinderen die de school bezoeken komen uit Oud-Hillegersberg, de 110-Morgen, het Molenlaankwartier, Schiebroek, of het Kleiwegkwartier. Maar ook kinderen uit andere wijken en Berkel en Bergschenhoek vinden hun weg naar onze school.

 • Onderwijsklimaat

  emmaschool 11092015 klimaat
  Onze school wil een leefgemeenschap zijn, met een veilig, vriendelijk en positief klimaat naast orde en regelmaat. Regelmaat geeft het kind kansen. Pas als een kind zich veilig en geborgen voelt, thuis en op school, zal het zich harmonieus kunnen ontwikkelen.

  De Emmaschool is een ‘open school’ en werkt vanuit een protestants-christelijke visie. Er wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan. Via het eigen EMMA en ABEL-project wordt hier op speelse manier invulling aan gegeven.

  Kwaliteit basisonderwijs

   

  Onze school scoort steeds hoger dan verwacht op de Eindtoets, maar kwaliteit van een school is meer dan alleen het behalen van goede onderwijsresultaten. Een school waar goede cijfers worden behaald, of van waaruit veel kinderen doorstromen naar het VWO, is nog niet per definitie een goede school.

  De kwaliteit begint met de leerkracht. Ons aannamebeleid is zo zorgvuldig mogelijk om de kwaliteit van het team hoog te houden.

  Zowel ouders als de onderwijsinspectie toonden zich tevreden over de kwaliteit.

  ICT

  emmaschool ict 11092015

  Een moderne basisschool werkt met ICT. De Emmaschool heeft hierin een jarenlange ervaring. De computer wordt volop ingezet bij het onderwijs en ook heeft de Emmaschool een eigen digitale leeromgeving.

  Leerlingen in groep 8 ontwikkelen ruime vaardigheid met programma’s als Word, Excel en PowerPoint. Een vader van een groep 8-leerling: “Ik moet een presentatie houden voor mijn werk, maar mijn dochter maakt m’n PowerPoint.” 

  Peuterspeelzaal

  Emmaschool peuterspeelzaal 11092015

  U zoekt een fijne peuterspeelzaal in Hillegersberg? In het gebouw van Emmaschool aan de Adriaen van der Doelsnaan is een peuterspeelzaal gevestigd voor twee- en driejarige kinderen. Nabij de school is een locatie voor buitenschoolse opvang gevestigd, waarmee wordt samengewerkt. 

  Warme school, fijn team

  DSC 9190 Custom

  Een basisschool, is meer dan alleen maar een school. Het is een leefgemeenschap. Zowel leerkrachten als leerlingen houden van hun school.

  De Emmaschool moet u echt gezien en ‘geproefd’ hebben. Zoals een van de ouders het verwoordde: “Een warme, gezellige school, met een fijn team!”