Directie:
• Femke ten Cate
• Lotte Klein
• Franny van Wijngaarden

Interne begeleiding: Fred Delhaas 


Leerkrachten en groepsindeling:
• 1/2A Jacqueline Grootenboer
• en Maaike de Man
• 1/2B Patricia de Groot
• en Liesbeth Visser
• 1/2C Tineke Plenge
• en Kunera van Beek
• 1/2 D Henriette de Rooij
• 1/2E Hannah Baron
• 3A Monique Immerzeel en Esther Oversier
• 3B Christel van der Wagt
• 3C Jessica Berghout en Monique Immerzeel
• 4A Cora en Erika Valster
• 4B Erika Valster en Marleen Thijssen
• 5A Sterre de Heiden en Fleur van der Heijden 
• 5B Kitty Havinga 
• 5C Juliëtte Hoep-Schipper 
• 6A Pieter Boers 
• 6B Paola Jessurun en Willemijn Pronk 
• 7A Marja Stuurstraat en Hilde Visser 
• 7B Liesbeth van 't Hoff 
• 7C Daniël van der Rhee en Judith Lans 
• 8A Tyske Engelberts en Fabian Vormeer 
• 8B Anne Rein Heddema en Rob van Asperen 

Op de Emmaschool hebben we ook collega’s die de kinderen op verschillende terreinen extra kunnen begeleiden en daarnaast als co-teacher in de groepen aanwezig zijn. Ook staan zij stand-by voor onverwachte situaties. Bij ziekte van een van de andere collega’s vallen zij in.

Ondersteuningsteam / co-teachers
• Aleida Diemer Aleida Diemer
• Sharita Gokoel
• Marian van Meggelen
• Wilma van Nieuwland
• Marleen Thijssen
• Franny van Wijngaarden
• Nathasja de Willigen

Vakleerkrachten
• vakleerkracht gymnastiek: Monique den Reijer
• vakleerkracht muziek: samenwerkingsverband met SKVR
• vakleerkracht handvaardigheid: Annelies de Greef
• vakleerkracht tekenen: Rob van Asperen
• vakleerkracht filosofie: Fred Delhaas
• vakleerkrachten zongroepen: Fabian Vormeer en Marleen Thijssen

ICT’er
• Henk van Drunen

Conciërges
• Françoise Kosters
• Trees Zwaaneveld
• Araya Woldebruk