• directie: Femke ten Cate, Lotte Klein en Franny van Wijngaarden

  Interne begeleiding: Fred Delhaas

  Leerkrachten en Groepsindeling:

  • 1 / 2 A - Patricia de Groot en Liesbeth Visser
  • 1 / 2 B - Lotte Klein  en Janna den Tuinder
  • 1 /2 C - Tineke Plenge en Marleen Thijssen
  • 1 / 2 D - Nathasja de Willigen  en Kunera van Beek
  • 2/3 - Monique Immerzeel en Maaike de Man
  • 3A - Christel van der Wagt en Esther Oversier
  • 3B - Jessica Berghout en Christel van der Wagt
  • 4A - Cora Punt  en Fleur van der Heijden
  • 4B - Paola Jessurun  en Marleen Thijssen
  • 5A - Juliëtte Schipper
  • 5B - Kitty Havinga
  • 5/6 - Willemijn Pronk en Josca Punt
  • 6A - Henriëtte de Rooij en Marja Stuurstraat
  • 6B - Pieter Boers en Marja Stuurstraat
  • 7A - Judith Lans en Fabian Vormeer
  • 7B - Liesbeth van 't Hoff
  • 8A - Anne Rein Heddema  en Rob van Asperen
  • 8B - Tyske Engelberts en Franny van Wijngaarden
  • 8C - Daniël van der Rhee en Rob van Asperen

  Op de Emmaschool hebben we ook collega’s die de kinderen op verschillende terreinen extra kunnen begeleiden en daarnaast als co-teacher in de groepen aanwezig zijn. Ook staan zij stand-by voor onverwachte situaties. Bij ziekte van een van de andere collega’s vallen zij in. 

  Ondersteuningsteam / co-teachers

  • Aleida Diemer Aleida Diemer
  • Sharita Gokoel
  • Marian van Meggelen
  • Wilma van Nieuwland
  • Marijn Stoffels-Leeflang
  • Marleen Thijssen
  • Franny van Wijngaarden
  • Nathasja de Willigen

  Vakleerkrachten

  • vakleerkracht gymnastiek: Monique den Reijer
  • vakleerkracht muziek: samenwerkingsverband met SKVR
  • vakleerkracht handvaardigheid: Annelies de Greef
  • vakleerkracht tekenen: Rob van Asperen
  • vakleerkracht filosofie: Fred Delhaas
  • vakleerkrachten zongroepen: Fabian Vormeer en Marleen Thijssen

  ICT’er

  • Henk van Drunen

  Conciërges

  • Françoise Kosters
  • Trees Zwaaneveld
  • Araya Woldebruk

  Administratie

  • Lennie Hepsakker