prz 4 23 Custom

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Peutergroep Emma voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven. Ons meest recente inspectierapport treft u hier aan 

Het inspectierapport ligt ook op de locatie ter inzage.

Ons aansluitnummer bij de LRK is 324520165.

 •           

  De peuterspeelzaal is een gezellige en veilige omgeving. Bijgaande foto’s geven een indruk.

 •  prs2015 3

  De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van de Emmaschool.

  De data kunt u vinden op de website: www.emmaschool.eu onder ‘over de Emmaschool/vakanties’. Ook staan ze vermeld op het mededelingenbord bij de ingang van de peutergroep.

   

  prz 4 8 Custom

  Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

  Wij wensen uw kind een plezierige tijd toe op de Peutergroep Emma!

  Met vriendelijke groet,

  Karen Lindeman, Karin de Koning, Sacha Oskam en Marjolein Gout.

  prz 4 19

  De peutergroep heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

  De peutergroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding.

  prz 4 20

  De leidsters zijn voor de ouders in beginsel de eerst aanspreekbare persoon waar het gaat om zaken die niet geheel naar wens verlopen.

  Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de directie van de Emmaschool.
  Mocht ook die route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek, per adres Hilleniussingel 23; 3054 EX Rotterdam.

  De peuterspeelzaal heeft ook een vertrouwenspersoon:
  Mevr. E.G. van der Aa-Weimar is daartoe verbonden aan de Emmaschool. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden (per adres Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam).
  De (interne) klachtenprocedure van de Emmapeuterspeelzaal is neergelegd in de “Klachtenregeling Emmapeuterspeelzaal”. Die regeling treft u hier aan

  . De klachtenregeling ligt tevens ter inzage op de peuterspeelzaal.
  Voor de externe behandeling van klachten is Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek (verplicht) aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl). Indien de Emmapeuterspeelzaal de klacht niet binnen zes weken afhandelt of de klacht niet naar behoren afhandelt, kunnen de ouders/verzorgers hun klacht aan deze externe geschillencommissie voorleggen.
  Ook hebben ouders/verzorgers in een aantal gevallen het recht om hun klacht direct aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor te leggen.
  In artikel 7 van de Klachtenregeling Emmapeuterspeelzaal leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dat artikel 7 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen.