Peutergroep Emma

Veilig spelen

Jaarlijks inventariseren wij de risico’s op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid in onze peutergroep. Hierbij wordt, bijvoorbeeld, nagegaan of het meubilair en het speelmateriaal nog in goede staat zijn. Ook wordt jaarlijks een plan van aanpak opgesteld met acties om de veiligheid te vergroten. U kunt de meest recente inventarisaties en het beleidsplan veiligheid en gezondheid bij ons inzien. Uiteraard zijn ongelukjes bij spelende kinderen niet geheel te voorkomen. Wel registreren wij deze om ervan te leren.

Meubilair en speelmateriaal

Het meubilair op onze peutergroep is ergonomisch verantwoord en afgestemd op de leeftijd van onze peuters. Onze buitenspeeltoestellen zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.

(Kinder-)EHBO


In het gebouw is altijd een medewerkster aanwezig met een (kinder-)EHBO-diploma. Jaarlijks wordt een herhalingscursus gevolgd.

Ontruiming


Wij houden twee ontruimingsoefeningen per jaar, in samenwerking met de Emmaschool.

WA-verzekering


De stichting heeft een eigen wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed. U dient zelf over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt.

Peutergroep Emma

Peutergroep Emma
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Postadres:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam

De peuterspeelzaal is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur via nummer 06 - 45 66 12 33

Hoofdgebouw Emmaschool: 010- 4 18 90 53.

e-mail: peuterspeelzaal@emmaschool-rotterdam.nl

Het aansluitnummer van Peutergroep Emma bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is: 324520165.

U kunt uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal via het telefoonnummer van de Emmaschool: 010- 418 90 53.