Peutergroep Emma

Openingstijden en organisatie

Peutergroep Emma is verbonden aan de Emmaschool. De peutergroep maakt voor de activiteiten gebruik van twee groepsruimten in de dependance van de Emmaschool, gevestigd aan de Adriaen van der Doeslaan 15.

De peutergroep is vijf ochtenden per week geopend van 8.15 uur tot 12:15 uur.

De peutergroep wordt wekelijks bezocht door in totaal 40 peuters. Per dag zijn er in totaal maximaal 24 peuters aanwezig. Alle peuters zijn twee ochtenden (in totaal 8 uur) per week welkom. Peuters met de indicatie Extra spelen en leren zijn twee extra ochtenden (in totaal 16 uur) per week welkom.

De groep van 40 peuters is verdeeld in vaste groepen. Deze groepen hebben allemaal hun eigen naam en elk kind heeft een mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en voert de oudergesprekken.

Peutergroep Emma

Peutergroep Emma
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Postadres:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam

De peuterspeelzaal is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur via nummer 06 - 45 66 12 33

Hoofdgebouw Emmaschool: 010- 4 18 90 53.

e-mail: peuterspeelzaal@emmaschool-rotterdam.nl

Het aansluitnummer van Peutergroep Emma bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is: 324520165.

U kunt uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal via het telefoonnummer van de Emmaschool: 010- 418 90 53.