Peutergroep Emma

Gezond naar de peutergroep

Het is belangrijk dat uw kind goed in zijn vel zit en goed kan spelen. Wij doen er alles aan om uw kind een schone en gezonde omgeving te bieden. Ons beleid op het gebied van gezondheid is vastgelegd in protocollen, die u uiteraard mag inzien. Het bevorderen van de gezondheid van uw kind zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom maken wij hieronder duidelijk wat wij voor u kunnen betekenen en wat wij van u verwachten.

Inentingen
Wij gaan ervan uit dat uw kind het Rijksvaccinatieschema volgt. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet u dit aan ons doorgeven.

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Informeer ons daarover.

Allergieën
In verband met traktaties horen wij graag of uw kind een voedselallergie heeft. Ook van andere allergieën zijn wij graag op de hoogte.

Ziekte
Bij afwezigheid of ziekte stellen wij het op prijs als u dit telefonisch aan ons doorgeeft. Houd uw kind thuis als het een besmettelijke ziekte heeft en informeer ons meteen hierover. Sommige ziektes kunnen gevaar opleveren voor andere kinderen. Ook zwangere moeders lopen extra risico. Als uw kind hangerig of flink verkouden is, wordt u verzocht uw kind thuis te houden.

Als uw kind op de peutergroep ziek mocht worden, laten wij u dat weten, zodat u uw kind kunt komen ophalen.

Peutergroep Emma

Peutergroep Emma
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Postadres:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam

De peuterspeelzaal is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur via nummer 06 - 45 66 12 33

Hoofdgebouw Emmaschool: 010- 4 18 90 53.

e-mail: peuterspeelzaal@emmaschool-rotterdam.nl

Het aansluitnummer van Peutergroep Emma bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is: 324520165.

U kunt uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal via het telefoonnummer van de Emmaschool: 010- 418 90 53.