Hoe te handelen als er toch gepest wordt:

door de leerkracht:

  • de leerkracht bespreekt met zijn/haar groep de gemaakte afspraken
  • de leerkracht heeft een gesprek met het kind dat gepest wordt
  • de leerkracht heeft een gesprek met de pester, waarbij de leerkracht duidelijk maakt dat het gedrag van de pester moet veranderen
  • de leerkracht brengt de ouders van de pester en de ouders van het gepeste kind op de hoogte van de wijze waarop hij/zij het probleem zal aanpakken en welke ouderhulp daarbij gewenst is
  • de leerkracht maakt om gedragsverandering te bewerkstelligen gebruik van de op school aanwezige materialen
  • de leerkracht geeft relevante informatie over pesters en kinderen die gepest worden door aan zijn/haar collega's

Emma en Abel 5