Verzuim en verlof

Verlofaanvraag

Leerlingen hebben van 5 tot 16 jaar leerplicht. Zij kunnen daarom niet zomaar thuisgehouden worden. Wanneer u een geldige reden hebt, kunt u verlof aanvragen. Dat kan met dit formulier.

Verzuim en ziekmelding

Verzuim en ziekmelding kan via de schoolapp 'Social Schools'.

Desgewenst kunt u ook gebruik maken van het websiteformulier.

Ouders wordt verzocht  het verzuim indien enigszins mogelijk voor 8.30 uur door te geven, doch uiterlijk voor 09.00 uur

Verlofaanvraag

Verzoeken voor extra vrijaf kunnen alleen toegestaan worden bij bijzondere omstandigheden, zoals bij huwelijksfeesten binnen de familie, verhuizing, gezinsuitbreiding, verplichte vakantie buiten de schoolperiode (met werkgeversverklaring).

Wanneer leerplichtig?

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig. Voor deze kinderen hoeft dus geen verlof aangevraagd te worden. Maar een kennisgeving vooraf is natuurlijk zeer gewenst.

Vijfjarige kinderen mogen nog één dagdeel in de week thuisblijven. Maar de school moet het wel tijdig weten.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.