Schoolregels

Enkele schoolregels

  • Wij snoepen niet in de klas.
  • In en om de school geen kauwgom!
  • Wij fietsen niet op het schoolplein.
  • Ruzies worden uitgepraat.
  • Na gebruik van het toilet doortrekken, deur sluiten en handen wassen.
  • In de gangen zijn we stil.
  • In de pauze gaan alle kinderen naar buiten.
  • In verband met de aanwezigheid van vele kinderen zijn rolschaatsen, stepjes, rollerskates en skateboards op het schoolplein niet toegestaan.

Kleding


Voor leerlingen, personeelsleden en stagiaires van de Emmaschool is een aantal kledingafspraken gemaakt.

De regeling ligt op school ter inzage en is hier te downloaden.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.