Overblijven

Alle kinderen op de Emmaschool blijven op school over. De kinderen eten eerst in de groep met de groepsleerkracht. Daarna gaan ze naar buiten onder toezicht van andere leerkrachten, onderwijsassistenten, overblijfouders en mederwerkers van Smallsteps.

Wij gaan ervan uit dat de overblijvende leerlingen zich stipt houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de toezichthoudende ouders en leerkrachten. De ouders betalen per jaar € 60,- per kind voor het overblijven bij voorkeur via WIS Collect, anders NL57INGB0000315505 t.n.v. Emmaschool schoolfonds.

Ook hier geldt: Hoewel deze bijdrage in principe vrijwillig is, gaan bestuur en directie er van uit dat alleen in bijzondere gevallen ouders zich van een bijdrage zullen onthouden. Ouders kunnen er desgewenst ook voor kiezen als extra toezichthouder ingeschakeld te worden in plaats van het overblijven te betalen.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.