Ons onderwijs

Onderwijsaanbod

In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen vanuit verschillende onderwijsleersituaties aan hun ontwikkeling. We werken in deze groepen vanuit een thema. Veelal werken of spelen de kinderen in groepjes aan een opdracht.

.

Vanaf groep 3

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat in elke groep leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde stof doorwerken. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met individuele verschillen.

In onze uitgebreide schoolgids kunt u alles over ons onderwijs lezen

Resultaten

Hoe fijn een school het ook is, een leerling gaat in de eerste plaats naar school om te leren. Op de site Scholen op de kaart krijgt u een overzicht van onze resultaten.

Het is ook boeiend om op deze pagina te zien hoe onze oud-leerlingen het doen in het voortgezetonderwijs.

Team

Op de site Scholen op de kaart treft u ook een overzicht aan van de samenstelling van het team.

De Emmaschool valt op door een relatief hoog percentage mannelijk personeel.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.