Extern vertrouwenspersoon

Mevrouw C.J.M. van Kesteren

De extern vertrouwenspersoon van de Stichting PCOHS is mevrouw C.J.M. van Kesteren . Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@pcohs.nl.
Over de rol en taken van de externe vertrouwenspersoon kunt u lezen in dit document.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.