Contact met ouders

Schoolapp

Over het wel en wee in de groep worden ouders op de hoogte gehouden via onze schoolapp Social Schools.

Hiermee kan een kind eenvoudig worden ziekgemeld. U kunt gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht.

Het plannen van ouderavonden gebeurt ook gemakkelijk met Social Schools.

Eens in de twee weken ontvangt u een uitgebreid nieuwsbericht met informatie op schoolniveau.

Ontmoetingen met ouders

Tijdens het jaar hebben we diverse bijeenkomsten met ouders:

  • informatieavonden
  • kennismakingsgesprekken
  • rapportbesprekingen
  • voortgangsgesprekken
  • huisbezoeken

Na schooltijd

Daarnaast zijn we na schooltijd natuurlijk altijd bereid tot een goed gesprek.

U bent van harte welkom.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.