Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang

De Emmaschool heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Smallsteps Libro. Smallsteps is gevestigd in de Emmaschool in de ruimte van de peuterspeelzaal (Adriaen van der Doeslaan).

In de folderhouders in de hal van de school treft u nadere informatie over de Buitenschoolse Opvang.

TSO

TSO staat voor tussenschoolse opvang.Tijdens de pauzes blijven de leerlingen allemaal over. Om ook dan een veilig schoolklimaat te kunnen waarborgen, is er op de pleinen altijd toezicht van een professionele medewerker van Smallsteps.

BSO Kerkstraat

Daarnaast werkt de Emmaschool samen met BSO Kerkstraat, van Kinderopvang BijDeHand. Deze BSO bevindt zich binnen een minuut lopen vanaf de Emmaschool.

Kerkstraat 12
3054 NC Rotterdam
Hillegersberg
010 461 39 84

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.