Bestuur

Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek

Per 1 januari 1996 is tussen de vier protestants-christelijke scholen in onze deelgemeente een samenwerkingsverband tot stand gebracht: de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek (Stichting PCOHS).

Scholen van de SPCOHS

  • de Emmaschool
  • de Goede Herderschool
  • de Heijbergschool
  • de Hildegaertschool

Deze vier scholen hebben gezamenlijk één schoolbestuur, of anders gezegd één bevoegd gezag, zoals dat heet in de Wet op het Primair Onderwijs. Het is de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek. In het bestuur van deze stichting, in de wandeling ook wel de koepelstichting genoemd, zitten ouders van leerlingen van de vier scholen.

In het kader van dit samenwerkingsverband is een managementteam gevormd, bestaande uit de vijf directeuren van de scholen. Het managementteam voert regelmatig overleg met het bestuur over het schoolbeleid en de dagelijkse gang van zaken.

De verenigingen en de stichting die tot 1 januari 1996 de bevoegde gezagen vormden, zijn blijven bestaan als steunverenigingen en -stichting. Zij zijn op de achtergrond bij de scholen betrokken.

Adres schoolbestuur:
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek
t.a.v. mevr. E.A. (Annelies) van Dijk (College van Bestuur)
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK  Rotterdam
tel. 010 - 3510026

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.