Activiteiten

Meer dan een school

De Emmaschool is meer dan een school. Behalve de lessen in het lokaal zijn er tal van activiteiten, die kleur en smaak aan het schooljaar geven. We laten er hieronder enkele van zien.

Activiteitencommissie

Heel veel activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de enthousiaste inzet van de ouders van de activiteitencommissie.

Daarnaast heeft iedere groep een klassenouder, die helpt bij bijzondere activiteiten.

Sportdag

Een keer per jaar hebben we een sportdag op het  gastvrije terrein van Hockeyclub Rotterdam (HCR).

Het is mooi om te zien hoe de oudere en jongere leerlingen met elkaar samenwerken.

Kinderboerderij

De lessen op de kinderboerderij zijn een terugkerend feest. Op originele en ongedwongen wijze komen de leerlingen in aanraking met alles wat met duurzaamheid en natuur te maken heeft.

Uitstapjes

Iedere groep heeft per jaar een aantal uitjes naar een voorstelling, concert of een museum.

Sinterklaas

Uiteraard ontbreekt het Sinterklaasfeest niet op de Emmaschool.

Het is ieder jaar weer een verrassing hoe (en vooral óf) de Sint zal arriveren.

Kerst en Pasen

Ieder jaar wordt in de sfeervolle Hillegondakerk, tegenover de school, het kerstfeest gevierd.

Een van de hoogtepunten van het jaar.

Pasen vieren we ook altijd in dezelfde kerk.

Sporttoernooien

De Emmaschool doet jaarlijks mee aan diverse (school)sporttoernooien.

Kampen

Groep 7 gaat ieder jaar in het begin van het schooljaar op kamp.

Groep 8 gaat aan het einde van het jaar op kamp.

Het zijn steeds weer onvergetelijke weken, waar oud-leerlingen met veel plezier aan terugdenken.

Zomerfeest

Ieder jaar is er een feestelijke avond voor leerlingen en ouders (ook oud-leerlingen komen vaak nog even gezellig kijken).

Soms is er een speurtocht, soms een sponsorloop.

Gezellig is het altijd.

Musical

Groep 8 levert ieder jaar een feestelijke musical af.

De onderbouw voert eens in de twee jaar een musical op.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.