DSC 4880

De peuterspeelzaal heeft een oudercommissie die bestaat uit twee ouders. Deze heeft een adviserende en signalerende taak.