jochem27032012 7ecf8

door Demi en Julian

Oud-leerling Jochem loopt maatschappelijke stage op de Emmaschool. Wij, Demi en Julian N van groep 8a, hebben hem geïnterviewd. Hij is vijftien jaar en heeft goede herinneringen aan de school, vooral aan groep 7 en 8. Het einde van groep 8 was erg leuk.

Jochem zit op Wolfert Pro. Maatschappelijke stage betekent helpen in een bejaardenhuis of op een school. Zijn lievelingsvak is economie. Tijdens zijn stage helpt hij meester Araya.