Talentlab

Talentlab

Binnen de school hebben we het concept van het Talentlab ontwikkeld.

Het Talentlab is een klas waar in een klein groepje wekelijks een dagdeel onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die een praktisch ingesteld talent hebben (meestal met een verwachte uitstroom vmbo basisberoepsgerichte leerweg of kader gerichte leerweg).

Veelzijdig

In het Talentlab worden gedurende het schooljaar praktische opdrachten en taken uitgevoerd. Mogelijke leeractiviteiten zijn: handvaardigheidsopdrachten, houtbewerking, een (eenvoudige) reparatie bespreken, plannen en uitvoeren, een catering organiseren en uitvoeren, beheer en verzorging van een stukje schooltuin en koken.

In het Talentlab krijgen deze leerlingen de kans om uit te blinken en hun talenten te ontwikkelen. Dit gebeurt op een ongedwongen, maar gestructureerde en begeleide manier.

Voorkomen motivatieproblemen

Het Talentlab voorkomt voortijdige motivatieproblemen, frustratie en uitval bij de bedoelde leerlingen. In het Talentlab leren de kinderen hun eigen talenten te onderkennen en hoe deze in te zetten voor de ander. Op die manier wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling en waardevol burgerschap.

Maatschappelijk betrokken

Het Talentlab kan zich maatschappelijk betrokken opstellen door hulp te bieden aan instellingen als bejaardenhuizen (koffie schenken, activiteiten verzorgen), kinderboerderij (dierenverzorging, schoonmaakwerk)

Daarnaast kunnen leerlingen enthousiast gemaakt worden voor de arbeidsmarkt door te gaan kijken bij bedrijven als een autoherstelbedrijf, een timmerwerkplaats, een supermarkt, een bakker, een zorginstelling of de gemeente

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.