Schoolmaatschappelijk werk

Voor vragen / problemen rondom uw kind of uw gezinssituatie kunt u terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Schoolmaatschappelijk werk richt zich in het primair onderwijs niet primair op de kinderen zelf, maar op diegenen die invloed hebben op de situatie van het kind: de ouders en de leerkrachten.

U kunt zich aanmelden voor de schoolmaatschappelijk werker via de groepsleerkracht of via de intern begeleider.

Schoolmaatschappelijk werker

Nicole Vogt-Kervezee
Schoolmaatschappelijk werker
Bereikbaar op maandag en donderdag

Centrum voor Dienstverlening Rotterdam

Afd.: CVD Schoolmaatschappelijk werk
Eudokiaplein 32
3037 BT Rotterdam
06-83894227

nkervezee@cvd.nl

ontwerp en realisatie: Impuls