Leren met ICT

ICT

In het moderne onderwijs is ICT niet meer weg te denken. De Emmaschool is hier al in een vroeg stadium aan gaan werken en heeft daardoor een brede expertise opgebouwd op dit terrein.

In de bovenbouw wordt ook veel gewerkt met onze zelfontwikkelde Moodle-leeromgeving (zie eveneens hieronder).

Daarnaast gebruiken de leerlingen de digitale software van de methodes, die ze bereiken via het platform ZuluConnect (zie hieronder).

Chromebooks

In de school is een ruime hoeveelheid Chromebooks aanwezig.

ICT is een fantastisch hulpmiddel bij het leren. We maken er graag gebruik van.

Met een programma als Gynzy Kids kunnen de leerlingen op hun eigen niveau werken aan hun vaardigheden.

Mediawijsheid komt uiteraard in de bovenbouw in ruime mate aan de orde.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.