Extra uitdaging

Bovengemiddeld presteren

In 2009 kreeg de Emmaschool, als één van de eerste in onze wijk, binnen haar bestaande school een officiële voorziening voor kinderen die hoogbegaafd zijn en/of bovengemiddeld presteren en in hun ‘reguliere’ basisonderwijs niet voldoende aandacht kregen vanwege hun andere denkwijze.Zongroepen

Op de Emmaschool noemen wij het onderwijs aan deze kinderen het zononderwijs. Deze kinderen hebben vanwege hun cognitief talent meer uitdaging nodig.

Het doel van onze zonactiviteiten is dat deze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken.

We stimuleren een kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en middelen aan te reiken waarmee zij straks prettiger de grote wereld in kunnen.

Voorbeelden van ons extra aanbod

 • Andere vreemde taal / Spaans (kennismaking met Latijn en Grieks)
 • Complexe reken- en taalopdrachten
 • Onderzoekende en ontdekkende opdrachten
 • Gastlessen via het Wetenschapsknooppunt
 • Excursies
 • Filosofie
 • Toegepaste geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geneeskunde
 • Sociale en maatschappelijke wetenschappen (economie, rechten, psychologie etc.)
 • Techniek
 • Muziek

Toelatingscriteria:

De intern begeleiders en de coördinator meerbegaafden bespreken de leerlingen.
De onderdelen Begrijpend lezen en Rekenen en Wiskunde leggen we met name onder de loep. Enkele criteria:

 • hoge A-scores (Taal Begrijpend lezen / Rekenen-Wiskunde)
 • tenminste één jaar vooruit
 • vermoeden van onderpresteren
 • een erkende intelligentietest (gemiddelde IQ boven 130 performaal / verbaal).

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.