prz 4 23 Custom

De rijksoverheid stelt aan peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten en voorschoolse educatie.

De GGD voert in opdracht van de gemeente inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de door de overheid gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. De GGD stelt na elk inspectieonderzoek een rapport op, waarin zij haar bevindingen vermeldt.

De meest recente inspectierapporten met betrekking tot de Emmapeuterspeelzaal vindt u hier.