•           

    De peuterspeelzaal is een gezellige en veilige omgeving. Bijgaande foto’s geven een indruk.