De externe vertrouwenspersoon van de Stichting PCOHS is Irene van Kesteren. Zij is bereikbaar via .
Over de rol en taken van de externe vertrouwenspersoon kunt u lezen in de bijlage.