DSC 0047 Custom

Het dagelijks contact met de ouders van de peuters geschiedt tijdens het brengen en halen van de kinderen. Hierbij kunnen we elkaar informeren over gebeurtenissen of veranderingen die uw kind meemaakt, zodat we goed op de hoogte blijven van wat er in het kind omgaat.

Ook allerlei bijzondere informatie over bepaalde gewoontes, angsten, knuffeldieren en dergelijke is van belang en kan de leidster helpen uw kind beter te begrijpen en te begeleiden.

Twee tot drie keer in de peuterspeelzaalperiode maken we een afspraak voor een individueel gesprek.