Klik hier voor de site van ons bestuur, de Stcihting PCO Hillegersberg-Schiebroek.

logogroen kort


Per 1 januari 1996 is tussen de vier protestants-christelijke scholen in onze deelgemeente een
samenwerkingsverband tot stand gebracht: de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek (SPCOHS).

Scholen van de SPCOHS

  • de Emmaschool
  • de Goede Herderschool
  • de Heijbergschool
  • de Hildegaertschool


Deze vier scholen hebben gezamenlijk één schoolbestuur, of anders gezegd één bevoegd gezag, zoals dat
heet in de Wet op het Primair Onderwijs. Het is de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs
Hillegersberg-Schiebroek. In het bestuur van deze stichting, in de wandeling ook wel de
koepelstichting genoemd, zitten ouders van leerlingen van de vier scholen.


In het kader van dit samenwerkingsverband is een managementteam gevormd, bestaande uit
de vier directeuren van de scholen. Het managementteam voert regelmatig overleg met het
bestuur over het schoolbeleid en de dagelijkse gang van zaken.


De verenigingen en de stichting die tot 1 januari 1996 de bevoegde gezagen vormden, zijn
blijven bestaan als steunverenigingen en -stichting. Zij zijn op de achtergrond bij de
scholen betrokken.

Adres schoolbestuur:

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek
t.a.v. mevr. E.A. (Annelies) van Dijk (directeur-bestuurder)

Stichting PCO Hillegersberg-Schiebroek
Bergse Linker Rottekade 315
3056 LK  Rotterdam
tel. 010 - 3510026