prz 4 19

De peutergroep heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

De peutergroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding.