prz 4 19

De peuterspeelzaal heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

De speelzaalleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding.